เรียนจบใหม่อยากเริ่มธุรกิจรับเหมาต้องเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เจ๊งในปี 2024

หลังเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งจากช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต และสร้างผลกำไรได้มาก อีกทั้งยังถือเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ดี เพราะช่วงโควิดที่ผ่านมาผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยมาเป็นลำดับแรก ๆ ความต้องการของตลาดจึงเพิ่มมากขึ้น บวกกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องดีที่ช่วยให้ธุรกิจรับเหมาทำงานง่าย และสะดวกขึ้นอีกด้วย แต่แน่นอนว่าการเริ่มต้นก็ต้องแลกมากับความท้าทาย และความเสี่ยงที่ต้องรับมือ ดังนั้นคนที่อยากทำธุรกิจนี้จึงจำเป็นต้องมีประสบการณ์ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาบ้างนั่นเอง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคืออะไร ?

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือธุรกิจที่ดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน เขื่อน สะพาน หรืองานก่อสร้างประเภทอื่น โดยทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง รวมถึงควบคุมดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณที่กำหนด ซึ่งบางเจ้าก็อาจเข้ามาดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบบ้าน ไปจนถึงการออกแบบภายในให้อีกด้วย


ทำความรู้จัก 4 ประเภทงานรับเหมาก่อสร้าง แบ่งออกเป็นอะไรบ้าง ?

งานรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 

1. งานก่อสร้างประเภทอาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัย

เป็นงานก่อสร้างลักษณะของการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน หรือสร้างใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพักอาศัย การทำธุรกิจ การเรียนการศึกษา ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และอื่น ๆ 

2. งานก่อสร้างประเภทชลประทาน

เป็นงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทานต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการควบคุมปริมาณน้ำ หรืออำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประมง เกษตรกรรม การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ เป็นต้น

3. งานก่อสร้างประเภทสาธารณูปโภค

เป็นงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น และอยู่ภายใต้การควบคุมจากภาครัฐอย่างเคร่งครัด เช่น โรงงานไฟฟ้า โรงผลิตน้ำประปา โรงงานบำบัดน้ำเสีย โรงงานกำจัดขยะ รวมถึงระบบท่อส่งต่าง ๆ

4. งานก่อสร้างประเภทถนน และระบบขนส่ง

เป็นงานก่อสร้างเพื่อบำรุงรักษา ซ่อมแซม และขยายถนนต่าง ๆ บนพื้นดินเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และขนส่งทางบก เช่น ระบบทางด่วน รางรถไฟ ถนนคอนกรีต ถนนยางมะตอย ท่าเทียบเรือต่าง ๆ และอาคารภายในสนามบิน


5 ทักษะน่ารู้ของผู้รับเหมามือใหม่ เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ลื่นไหลไม่มีสะดุด

5 ทักษะน่ารู้ของผู้รับเหมามือใหม่ เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ลื่นไหลไม่มีสะดุด

1. ทักษะการหางาน และการนำเสนอ

บอกเลยว่าเป็นทักษะที่ขาดไปไม่ได้เลย เพราะต่อให้มีทีมงานฝีมือดีแค่ไหน แต่หากไม่มีงานเข้ามาบริษัทก็คงอยู่ไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจนี้จึงต้องเป็นทั้งนักการตลาด และนักขายที่ดี โดยเริ่มต้นจากการมองหาจุดเด่นของบริษัทตนเองว่ามีเอกลักษณ์ตรงไหนบ้าง เพื่อดึงจุดแข็งเหล่านั้นมาออกแบบพอร์ตนำเสนอให้กับลูกค้า และหางานเข้ามาให้ทีมทำได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังควรมีความสามารถในการคัดกรองผู้ว่าจ้าง ซึ่งควรเลือกร่วมงานกับผู้ว่าจ้างที่มีความพร้อม น่าเชื่อถือ และจ่ายเงินตรงเวลา เพื่อให้การประสานงานต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างราบรื่น

2. ทักษะการบริหาร เข้าใจภาพรวมองค์กร

อย่างแรกที่ควรทำความเข้าใจก่อนก่อตั้งบริษัทขึ้นมาคือ ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างองค์กร เราควรรู้ก่อนว่าธุรกิจที่กำลังทำต้องประกอบไปด้วยตำแหน่งอะไรที่สำคัญบ้าง เช่น หากเริ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ก็ควรมีการจ้างตั้งแต่ผู้จัดการโครงการ สถาปนิก วิศวกร โฟร์แมน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี และอื่น ๆ นอกจากนี้ความสามารถในการบริหารจัดการยังจำเป็นมากหากต้องการประสบความสำเร็จ เพราะหน้าที่ของผู้รับเหมาคือ การบริการจัดการ และควบคุมทั้งเงินทุน ระยะเวลาโครงการ รวมถึงแรงงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้ภาพรวมของงานดำเนินไปได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ปราศจากข้อผิดพลาดที่ต้องคอยมาจัดการในภายหลัง

3. ทักษะงานก่อสร้าง รู้จักตลาดวัสดุฯ ในปัจจุบัน

ความรู้ด้านรับเหมาก่อสร้างค่อนข้างมีความเฉพาะทาง อีกทั้งวัสดุก่อสร้างยังมีหลากหลายชนิดทั้งปูนซีเมนต์, กระเบื้องหลังคา, อิฐมวลเบา, ทราย, ท่อพีวีซี, สี, เคมีภัณฑ์ และอื่น ๆ ดังนั้นผู้ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจสายนี้จึงจำเป็นต้องมีทักษะเชิงงานช่าง-ก่อสร้างอยู่บ้าง เพื่อฝึกอบรม และพัฒนาทักษะให้กับทีมงาน นอกจากนี้ควรอัปเดตเทรนด์ และทำความรู้จักกับตลาดวัสดุในปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อดูว่าวัสดุ หรือการก่อสร้างแบบไหนกำลังมาแรง จะได้สามารถนำมาปรับใช้กับตนเองไม่ให้ล้าหลังคู่แข่ง

4. ทักษะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดซื้อ

ต่อให้หางานเก่งแค่ไหน แต่หากขาดคุณสมบัติข้อนี้ไปบอกเลยว่าไม่ถึงฝันแน่นอน เพราะถ้าตั้งราคาไม่เป็นจะทำให้รายได้ติดขัด จนกลายเป็นว่ายิ่งมีงานยิ่งกลายเป็นภาระจากค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องแบกรับ และเสียเวลาเปล่าเพราะไม่ได้อะไรกลับมาเลย ดังนั้นจึงควรรับงานที่ได้กำไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วไม่ต่ำกว่า 10% (ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน) อีกทั้งควรเสนอราคาที่รวมต้นทุนแฝงที่อาจเกิดขึ้น เช่น ค่าวัสดุเสียหาย ค่าแรงโอที ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน และอื่น ๆ ด้วย 

นอกจากนี้เรื่องเงินทุนก็สำคัญ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรมี เงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 30% ของมูลค่าโครงการที่รับ เพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงิน Advance หรือเงินงวดจากผู้ว่าจ้าง เพราะการหมุนเงินจากงวดต่อ ๆ ไปเป็นความคิดที่เสี่ยงมาก หากโชคร้ายเบิกเงินงวดได้ช้า หรือเจ้าของงานจ่ายช้าก็จะทำให้งานติดขัดในทันที แล้วเมื่องานดำเนินล่าช้าต้นทุนของผู้รับเหมาก็จะสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรที่ได้รับลดลง ซึ่งนี่เป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในหมู่ผู้รับเหมา ดังนั้นหากต้องการเริ่มต้นธุรกิจในสายนี้ ก็จำเป็นต้องมีทักษะการประเมินราคางานให้ตนเองได้กำไร และวางแผนเงินทุนให้ดี

5. ปรับตัวตามเทรนด์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ากับการทำงาน

เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่เเล้วว่าสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การคุมต้นทุน และแผนงานคือเรื่องสำคัญ ซึ่งในยุคปัจจุบันที่การทำงานส่วนใหญ่สามารถทำผ่านออนไลน์ได้นั้น บอกเลยว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างไปแล้ว หนึ่งในนั้นคือ รักเหมา แพลตฟอร์มจัดซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ที่ช่วยให้การขอราคาเป็นเรื่องง่าย มีฟังก์ชันเปรียบเทียบราคา และทำให้พี่ ๆ สามารถเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างราคาดีที่สุดจากร้านชั้นนำกว่า 320 ร้านทั่วไทย พร้อมติดตามสถานะจัดส่งได้แบบเรียลไทม์ บอกเลยว่าไม่เพียงช่วยลดต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์ แต่ยังสามารถวางแผนการทำงานได้ง่ายขึ้นจากประวัติการจัดซื้อที่ผ่านมาอีกด้วย


สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับ 5 ทักษะน่ารู้ของผู้รับเหมามือใหม่ที่อ่านกันไป ใครที่กำลังมองหาวิธีเริ่มต้นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างบอกเลยว่าบทความนี้ตอบคำถามเหล่านั้นได้อย่างแน่นอน ซึ่ง ‘รักเหมา’ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ ๆ ผู้รับเหมามือใหม่ไฟแรง นักศึกษาจบใหม่ รวมถึงคนที่สนใจอยากเริ่มธุรกิจรับเหมาในปี 2024 นี้ได้นะคะ


รักเหมา แพลตฟอร์มจัดซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์

ทำความรู้จัก “รักเหมา” แพลตฟอร์มจัดซื้อวัสดุก่อสร้างออนไลน์ ที่จะเปลี่ยนการจัดซื้อให้เป็นเรื่องง่าย ช่วยผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อให้เข้าถึงร้านค้าวัสดุก่อสร้างกว่า 320 ร้านค้าทั่วไทยอย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยระบบ E-Procurement ที่จะเข้ามายกระดับงานจัดซื้อให้มืออาชีพ ได้ราคาไว ของครบ จบทุกสินค้าโครงการ

ติดตาม “รักเหมา” ได้ที่

💬 LINE OA @rakmao (08.00-17.00) คลิกที่นี่

🎥 ดูวิธีขอใบเสนอราคาแบบจับมือทำ ดูคลิปเลย

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *