Tag Archives: วงเงินซื้อวัสดุก่อสร้าง

เคล็ดลับเตรียมเอกสารสมัคร "เครดิตสินเชื่อป๋า" เพิ่มโอกาสอนุมัติไว ทำตามได้เลย

เคล็ดลับเตรียมเอกสารสมัคร “เครดิตสินเชื่อป๋า” เพิ่มโอกาสอนุมัติไว ทำตามได้เลย

สมัครเครดิตสินเชื่อป๋า วงเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกับรักเหมา อนุมัติง่ายกว่าที่คิด เพียงจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องช่วยเพิ่มโอกาสอนุมัติไว จะมีเคล็ดลับอะไรบ้าง ตามมาดูพร้อมๆ กันเลย!! ระยะเวลาการอนุมัติเครดิตสินเชื่อป๋า เบื้องต้นหากส่งเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ทีมอนุมัติจะใช้ระยะเวลา 7 – 14 วันทำการในการตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการอนุมัติที่เว็บไซต์รักเหมา กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือต้องการร้องขอให้ท่านยื่นเอกสารเพิ่มเติม ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์รักเหมาเช่นเดียวกัน วันนี้ทีมงานรักเหมาจึงนำ เคล็ดลับเตรียมเอกสารสมัคร “เครดิตสินเชื่อป๋า”  มาฝากพี่ๆ ทุกท่าน หวังว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสอนุมัติไว ทำตามได้เลย! อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชนชน หรือรูปถ่ายหน้าบัตรประชาชนที่เห็นข้อมูลชัดเจน หากอัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชนชนต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ “สำหรับสมัครเครดิตสินเชื่อป๋าเท่านั้น” สามารถเซ็นได้ทั้งแบบเซ็นสดด้วยปากกว่า และเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารยื่นพิจารณาวงเงินสมัครสินเชื่อป๋า สำหรับบุคคลธรรมดา รูปถ่ายบัตรประชาชน (ด้านหน้า) >> สามารถถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงที่เห็นข้อมูลชัดเจนส่งมาได้ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน >> ใช้ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน แนะนำให้ใช้บัญชีที่มีรายการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และเป็นบัญชีที่มียอดคงเหลือ สำหรับนิติบุคคล รูปถ่ายบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ด้านหน้า) >> สามารถถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงที่เห็นข้อมูลชัดเจนส่งมาได้ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ภพ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน […]