เคล็ดลับเตรียมเอกสารสมัคร "เครดิตสินเชื่อป๋า" เพิ่มโอกาสอนุมัติไว ทำตามได้เลย

เคล็ดลับเตรียมเอกสารสมัคร “เครดิตสินเชื่อป๋า” เพิ่มโอกาสอนุมัติไว ทำตามได้เลย

สมัครเครดิตสินเชื่อป๋า วงเงินจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกับรักเหมา อนุมัติง่ายกว่าที่คิด เพียงจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้องช่วยเพิ่มโอกาสอนุมัติไว จะมีเคล็ดลับอะไรบ้าง ตามมาดูพร้อมๆ กันเลย!!

หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกรักเหมา คลิกที่นี่เพื่อสมัครเลย

หากเป็นสมาชิกรักเหมาแล้ว สามารถสมัครสินเชื่อและยื่นเอกสารได้ทันทีที่แบนเนอร์ “สินเชื่อป๋า” บนหน้าแรกของเว็บไซต์รักเหมา หรือในหน้าชำระเงิน

ระยะเวลาการอนุมัติเครดิตสินเชื่อป๋า

เบื้องต้นหากส่งเอกสารถูกต้องและครบถ้วน ทีมอนุมัติจะใช้ระยะเวลา 7 – 14 วันทำการในการตรวจสอบเอกสารและแจ้งผลการอนุมัติที่เว็บไซต์รักเหมา กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือต้องการร้องขอให้ท่านยื่นเอกสารเพิ่มเติม ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางเว็บไซต์รักเหมาเช่นเดียวกัน วันนี้ทีมงานรักเหมาจึงนำ เคล็ดลับเตรียมเอกสารสมัคร “เครดิตสินเชื่อป๋า”  มาฝากพี่ๆ ทุกท่าน หวังว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสอนุมัติไว ทำตามได้เลย!

เคล็ดลับเตรียมเอกสารสมัครสินเชื่อป๋า

 • อัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชนชน หรือรูปถ่ายหน้าบัตรประชาชนที่เห็นข้อมูลชัดเจน
 • หากอัปโหลดไฟล์สำเนาบัตรประชนชนต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุ “สำหรับสมัครเครดิตสินเชื่อป๋าเท่านั้น”
 • สามารถเซ็นได้ทั้งแบบเซ็นสดด้วยปากกว่า และเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารยื่นพิจารณาวงเงินสมัครสินเชื่อป๋า

 • สำหรับบุคคลธรรมดา

เอกสารยื่นพิจารณาวงเงินสมัครสินเชื่อป๋า

 1. รูปถ่ายบัตรประชาชน (ด้านหน้า)
  >> สามารถถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงที่เห็นข้อมูลชัดเจนส่งมาได้
 2. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  >> ใช้ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน แนะนำให้ใช้บัญชีที่มีรายการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ และเป็นบัญชีที่มียอดคงเหลือ
 • สำหรับนิติบุคคล

เอกสารยื่นพิจารณาวงเงินสมัครสินเชื่อป๋า

 1. รูปถ่ายบัตรประชาชนกรรมการบริษัท (ด้านหน้า)
  >> สามารถถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงที่เห็นข้อมูลชัดเจนส่งมาได้
 2. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 3. ภพ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
  >> หากต้องการคัดแบบ ภพ.30 ให้ติดต่อสำนักงานสรรพากรที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือขอคัดแบบออนไลน์ที่ https://efiling.rd.go.th/rd-cms/request (กรณียื่นแบบ
 4. ผ่านออนไลน์เท่านั้น)
 5. ภพ.20
 6. หนังสือรับรองบริษัท

Tips :

 • นิติบุคคล สามารถอัปโหลดเอกสารเครดิตบูโรกรรมการและบริษัทประกอบการยื่นเอกสาร
 • ติดตามประกาศผลการอนุมัติสินเชื่อได้ที่กระดิ่งแจ้งเตือน www.rakmao.com และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้
ดูวิธีการสมัครและยื่นขอ สินเชื่อป๋า กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เงื่อนไข :

 • เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด
 • เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ
 • อัตราดอกเบี้ย 2.09% ต่อเดือน (อัตราดอกเบี้ย 1.09% + ค่าบริการแพลตฟอร์ม 1%) เมื่อสมัครและใช้วงเงินตั้งแต่ ต.ค. 66 – มี.ค. 67 เท่านั้น

Related Posts

Modular Construction เทคโนโลยีระบบก่อสร้างแบบสำเร็จรูป เทรนด์ที่กลับมาสะเทือนวงการรับเหมาอีกครั้ง
Modular Construction เทคโนโลยีระบบก่อสร้างแบบสำเร็จรูป เทรนด์ที่กลับมาสะเทือนวงการรับเหมาอีกครั้ง

ปัจจุบันในยุคที่เทคโนโลยีการผลิตเชิงอุตสาหกรรมมีความก้าวหน้า ควบคู่กับอัตราค่าแรงคนงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ระบบก่อสร้างแบบสำเร็จรูป หรือที่รู้จักกันในชื่อ Modular Construction เริ่มกลับมาได้รับความนิยมจากทั่วโลก และสั่นสะเทือนวงการรับเหมาอีกครั้ง เพราะเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงช่วยให้ผู้พัฒนา และผู้รับเหมา สามารถสร้างและขยายโครงการต่างๆ ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดต้นทุน ลดเวลางานก่อสร้าง และควบคุมคุณภาพงานโดยรวมได้ง่ายขึ้นอีกด้วย [...]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *