Tag Archives: ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือ

เรียนจบใหม่อยากเริ่มธุรกิจรับเหมาต้องเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เจ๊งในปี 2024

หลังเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งจากช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต และสร้างผลกำไรได้มาก อีกทั้งยังถือเป็นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ดี เพราะช่วงโควิดที่ผ่านมาผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยมาเป็นลำดับแรก ๆ ความต้องการของตลาดจึงเพิ่มมากขึ้น บวกกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องดีที่ช่วยให้ธุรกิจรับเหมาทำงานง่าย และสะดวกขึ้นอีกด้วย แต่แน่นอนว่าการเริ่มต้นก็ต้องแลกมากับความท้าทาย และความเสี่ยงที่ต้องรับมือ ดังนั้นคนที่อยากทำธุรกิจนี้จึงจำเป็นต้องมีประสบการณ์ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมาบ้างนั่นเอง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างคืออะไร ? ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง คือธุรกิจที่ดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร ถนน เขื่อน สะพาน หรืองานก่อสร้างประเภทอื่น โดยทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง รวมถึงควบคุมดูแลโครงการให้เป็นไปตามแผน และงบประมาณที่กำหนด ซึ่งบางเจ้าก็อาจเข้ามาดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบบ้าน ไปจนถึงการออกแบบภายในให้อีกด้วย ทำความรู้จัก 4 ประเภทงานรับเหมาก่อสร้าง แบ่งออกเป็นอะไรบ้าง ? งานรับเหมาก่อสร้างในปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ดังนี้  1. งานก่อสร้างประเภทอาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัย เป็นงานก่อสร้างลักษณะของการต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน หรือสร้างใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การพักอาศัย การทำธุรกิจ การเรียนการศึกษา […]