ซื้อวัสดุก่อสร้างผ่าน “รักเหมา” ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000.- ช้อปดีมีคืน 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 66

ซื้อวัสดุก่อสร้างผ่าน “รักเหมา” ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000.- ช้อปดีมีคืน 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66

กลับมาอีกครั้ง สำหรับโครงการช้อปดีมีคืนปี 2566 ซึ่งจะให้สิทธิประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า-บริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2566 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท แอดขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าสิทธิ์นี้จะได้แค่กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น

📌 สรุปให้ ช้อปดีมีคืน ปี 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง?

  • สินค้า-บริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  • หนังสือ (รวมถึง e-book)
  • สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน
  • น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (ปีนี้ปีแรก)

📌 เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน ปี 2566

  1. ซื้อสินค้า หรือบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66
  2. ต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น ยกเว้นการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) และหนังสือหรือ E-book ที่ใช้ใบเสร็จรับเงินได้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน
  3. สินค้าและบริการที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้
  4. หากจ่ายค่าสินค้าในปี 2565 แต่ไปใช้บริการในวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 จะไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ เพราะถือว่าไม่ได้ใช้จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด

📌  อัตราคืนภาษี ช้อปดีมีคืน ปี 2566

ฤกษ์ปลูกบ้าน 2566
สำหรับพี่ๆ ผู้รับเหมาและฝ่ายจัดซื้อในนามบุคคลธรรมดา และจัดซื้อวัสดุก่อสร้างผ่านรักเหมา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 15 ก.พ. 66 จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีในโครงการช้อปดีมีคืนปี 66 ได้ เนื่องจากร้านค้าเครือข่ายรักเหมาทุกร้าน เป็นร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ โดยสามารถติดตามใบกำกับภาษีกับทางร้านค้าได้ที่ฟีเจอร์ “แชทกับผู้ขาย”

📌 ช้อปดีมีคืน ปี 2566 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ?

ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท แบ่งได้ดังนี้
  • ค่าซื้อสินค้า-บริการ จำนวน 30,000 บาทแรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
  • ค่าซื้อสินค้า-บริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
🔗 ขอใบเสนอราคาและจัดซื้อวัสดุก่อสร้างกับรักเหมา คลิกที่นี่

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *