Tag Archives: ช้อปดีมีคืน

ซื้อวัสดุก่อสร้างผ่าน “รักเหมา” ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000.- ช้อปดีมีคืน 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 66

ซื้อวัสดุก่อสร้างผ่าน “รักเหมา” ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 40,000.- ช้อปดีมีคืน 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66

กลับมาอีกครั้ง สำหรับโครงการช้อปดีมีคืนปี 2566 ซึ่งจะให้สิทธิประชาชนนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า-บริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2566 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท แอดขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าสิทธิ์นี้จะได้แค่กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น สรุปให้ ช้อปดีมีคืน ปี 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง? สินค้า-บริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หนังสือ (รวมถึง e-book) สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (ปีนี้ปีแรก) เงื่อนไข ช้อปดีมีคืน ปี 2566 ซื้อสินค้า หรือบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 ต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น ยกเว้นการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) และหนังสือหรือ E-book ที่ใช้ใบเสร็จรับเงินได้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน สินค้าและบริการที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ หากจ่ายค่าสินค้าในปี 2565 แต่ไปใช้บริการในวันที่ 1 ม.ค.-15 […]