สรุปราคาวัสดุก่อสร้าง-ค่าแรง ไตรมาส 3 ปี 65

สรุปราคาวัสดุก่อสร้าง-ค่าแรง ไตรมาส 3 ปี 65 แพงสุดในรอบ 19 ไตรมาส

จากการเปิดเผยข้อมูลของนายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านในปี 2565 ภาพรวมยังคงมีการขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 โดยปรับตัวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) 6.2% และเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2565 (QoQ) นับเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 19 ไตรมาส ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันซึ่งเป็นทั้งต้นทุนการผลิตและต้นทุนในการขนส่ง แต่มีแนวโน้มที่ราคาค่าก่อสร้างบ้านจะปรับขึ้นแบบชะลอตัวลงแล้ว เนื่องจากพบว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงมาอย่างต่อเนื่อง มาอยู่ที่ 0.8% ในไตรมาส 3 จาก ร้อยละ 3.9% และ 1.1% ในไตรมาส 1 และ 2 ที่ผ่านมา

.

สรุปราคาวัสดุก่อสร้าง-ค่าแรง ไตรมาส 3 ปี 65

หากวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบที่สำคัญของการปรับเพิ่มของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในไตรมาส 3 ปี 2565 พบว่า มีการปรับราคาค่าก่อสร้างในเกือบทุกหมวดเมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) โดยในหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ มีการปรับเพิ่มในงานวิศวกรรมโครงสร้างจากปีก่อนสูงถึง 8.0% ส่วนหมวดวัสดุก่อสร้างมีการปรับเพิ่มจากปีก่อนมากสุดในหมวดย่อยสุขภัณฑ์ 13.2% เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก 11.5% และไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 9.5% นอกจากนี้ ยังมีการปรับขึ้นค่าก่อสร้างบ้านในหมวดแรงงานจากปีก่อนอีก 5.6% ทั้งนี้พบว่า มีเฉพาะราคาของกระเบื้องที่มีการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยที่ 3.2%
.
📝 สรุปราคาไตรมาส 3/65
– ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านไตรมาส 3/65 ปรับตัวเพิ่ม 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/65
– ค่าตอบแทนงานออกแบบ และงานระบบเพิ่มขึ้นทุกรายการ
.
📝 ประเมินราคาไตรมาส 4/65
– ราคาวัสดุก่อสร้างยังมีความเกี่ยวโยงกับราคาน้ำมันที่อาจปรับตัวสูงขึ้นจากสงคราม
– รวมถึงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นที่จะส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินการของผู้ผลิตและผู้รับเหมาก่อสร้าง

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธ.อาคารสงเคราะห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *