Tag Archives: ทักษาอารมณ์

12 Hard & Soft Skills รวมทักษะติดปีกผู้รับเหมาให้พุ่งทะยาน

12 Hard & Soft Skills รวมทักษะติดปีกผู้รับเหมาให้พุ่งทะยาน

ของมันต้องมี! ยุคนี้มีแค่ Hard Skill (ทักษะความรู้) อย่างเดียวอาจไม่พอ แต่ต้องมี Soft Skill หรือทักษะทางอารมณ์ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ รอบตัวอยู่เสมอ Hard Skills (ทักษะความรู้) คือทักษะความรู้เฉพาะทาง หรือด้านวิชาชีพ ซึ่งสามารถวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะด้านคณิตศาสตร์และการคำนวณ เป็นต้น Soft Skills (ทักษะทางอารมณ์) คือความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อทำงานได้อย่างราบรื่น หรืออาจหมายถึงภาพรวมในด้านอุปนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนคติ Mindset เป็นต้น รักเหมา รวบรวม 12 Hard & Soft Skills รวมทักษะติดปีกผู้รับเหมาให้พุ่งทะยาน ให้พี่ๆ ลองเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในยุค Digital Construction ปรับใช้ระหว่าง Hard & Soft Skills ให้ลงตัวในแบบฉบับของตัวคุณเอง!     Hard Skill […]